Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Gästbok"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Gästbok


 Skriv ett nytt inlägg i gästboken
16 december 2019 08:12 av https://melona.co.kr/thenine/

https://melona.co.kr/thenine/

이내 지축을 울리는 말발굽 소리가 들려온다 싶더니 수만의 기병들이 새하얀 먼지구름을 일으키며 남쪽으로 사라졌다.

“정말 가시려나 봅니다.”

<a href="https://melona.co.kr/thenine/">더나인카지노</a>

16 december 2019 08:11 av https://melona.co.kr/coin

https://melona.co.kr/coin

연대장은 대답하지 않았다. 그저 멀찍이 물러나 있던 북방의 기병들 사이로 전승공이 섞여드는 모습을 보았을 뿐이다.

두두두두두.

<a href="https://melona.co.kr/coin/">코인카지노</a>

16 december 2019 08:09 av https://melona.co.kr/first

https://melona.co.kr/first

연대장은 대답조차 듣지 않고 말허리를 박차고 내달리는 전승공의 뒷모습을 멍하니 바라보았다.

“설마 저대로 떠나시는 겁니까?”

운 좋게 격전 중에 살아남은 부관이 달려와 얼빠진 얼굴로 물었다.

<a href="https://melona.co.kr/first/">퍼스트카지노</a>

16 december 2019 08:06 av https://melona.co.kr/theking

https://melona.co.kr/theking

마음 같아서는 주둔지에 남은 식량을 전부 털어서라도 감사의 마음을 표하고 싶었지만, 전승공은 그럴 기회를 주지 않았다.

“전장의 수습은 그대들에게 맡기겠다.”

<a href="https://melona.co.kr/theking/">더킹카지노</a>

16 december 2019 08:00 av https://melona.co.kr

https://melona.co.kr

“아스토리아 교국과 맞닿은 왕국 최남단에 도달하기까지 수백 킬로미터 전선 중 위태롭지 않은 전선이 없습니다.”


잠시 남쪽을 바라보던 전승공이 말의 고삐를 잡았다.

“이, 이대로 가시는 겁니까?”

<a href="https://melona.co.kr/">우리카지노</a>

16 december 2019 07:58 av https://melona.co.kr/yes

https://melona.co.kr/yes

예상치 못한 질문이었지만 전선의 일부를 책임지는 부대의 대장으로서 근방의 정세에 대해 누구보다 잘 알고 있던 연대장은 곧장 대답을 할 수 있었다.

“그런가. 내가 멍청한 질문을 했군.”

<a href="https://melona.co.kr/yes/">예스카지노</a>

16 december 2019 07:55 av https://nock1000.com/thenine

https://nock1000.com/thenine

놀란 것은 연대장도 마찬가지였던지라 허겁지겁 달려가 전승공의 앞에 섰다.

“혹시 이곳의 남쪽 전선에도 위태로운 곳이 있는가.”

연대장이 뭐라 말을 꺼내기도 전에 전승공이 먼저 입을 열었다.


<a href="https://nock1000.com/thenine/" target="_blank">더나인카지노</a>

16 december 2019 07:54 av https://nock1000.com/cobin/

https://nock1000.com/cobin/

하지만 전승공은 환호에 화답하여 뭔가를 떠들어대는 대신, 조용히 창을 회수하고 곁에 세워두었던 말 위에 올랐다.

당장에라도 떠나갈 것 같은 표홀한 기상, 병사들이 환호도 멈추고는 어리둥절한 얼굴을 해 보였다.

“저, 전승공이시여!”

<a href="https://nock1000.com/cobin/" target="_blank">코인카지노</a>

16 december 2019 07:52 av https://nock1000.com/yescasino

https://nock1000.com/yescasino

함성이 더욱 커졌다. 병사들은 자신들을 죽음의 구렁텅이에서 건져준 구원자에게 열광적으로 환호했고, 저 위대한 초인이 한마디라도 해주기를 바랐다.

“어?”


<a href="https://nock1000.com/yescasino/" target="_blank">예스카지노</a>

16 december 2019 07:28 av https://nock1000.com/firstcasino

https://nock1000.com/firstcasino

“우, 우리가 이겼어!”

“살았다고!”

죽음 직전에 겨우 되살아난 보병들이 질러대는 함성에 연대장도 자신이 살아남았음을 깨닫고 환호했다.

“이겼다! 승리했다!”


<a href="https://nock1000.com/firstcasino/" target="_blank">퍼스트카지노</a>

friskvardskupong

Postadress:
Korpförening Ånge - Korpen
Anna Åsén, Glappsjön 450
84012 Fränsta

Kontakt:
Tel: 069130139
E-post: annahalsopedagog@hot...

Se all info